Back to top
Изберете вашата валута
Любовта е ключът!
Количка - 0 лв.

Вие нямате продукти във Вашата количка.

Facebook
Google Plus

Декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност определя как Уебсайта www.rozalyamagical.com (наричан по-долу ''Уебсайта'') използва и защитава всяка информация, която ще предоставят Потребителите (наричани по-долу "Потребителите"), когато използват този сайт. Розалия Меджикъл се ангажира да гарантира, че Вашите лични данни са защитени. В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, както и информация за Вашите права при използване на Уебсайта.

"Розалия Mеджикъл" ООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни с идентификационен номер 412276. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2      
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 

Как можем да събираме или получаваме лични данни от Вас

Уебсайта може да събира или получава лични данни от Вас по различен начин посредством Вашето използване на Уебсайта. 

Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта. Например на електронната поща, телефонните номера или онлайн формулярите в Уебсайта. 

Можем да използваме ''бисквитки'' или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. ''Бисквитката'' представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използван за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват ''бисквитки'' на Вашето устройство. "Бисквитките'' се използват за извършване, поддържане и подобряване на нашите услуги. Не конфигурираме тези файлове без Вашето съгласие.

Можете да деактивирате ''бисквитките'' от настройките на Вашия браузър (напр. от менюто ''Предпочитания'' или ''Интернет опции'' на Вашия браузър). Имайте предвид обаче, че някои функционалности на Уебсайта е възможно да не работят правилно при деактивиране на ''бисквитките''

Видове лични данни, които можем да събираме

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на Уебсайта, IP адреса, вида на браузъра и операционната система посредством споменатите по горе "бисквитки". За да обработваме Вашите онлайн поръчки, можем да събираме Вашите платежни данни и информация, свързана с предпочитаните от Вас продукти и потребителското Ви поведение. 

Можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, пощенски адрес и телефонен номер посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания или коментари. Въпреки това Ви съветваме да не предоставяте повече лични данни от необходимите.

Как използваме събраните от нас лични данни

Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви даде по-добро обслужване и по-специално по следните причини:

  • Използваме Вашите лични данни за да отговаряме на Вашите коментари или запитвания;
  • Обработваме Вашите онлайн поръчки;
  • Усъвършенстваме Уебсайта, включително за подобряване на работата с Уебсайта от страна на потребителите;
  • Диагностицираме проблеми с нашите сървъри;
  • Ние може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги;
  • Ние може периодично да изпращаме рекламни имейли за нови продукти, специални предложения или друга информация, която смятаме, че може да намерите за интересна, като използваме имейл адреса, който сте предоставили. Може да поискате Вашия имейл да не се използва за целите на директния маркетинг, като ни уведомите на нашата електронна поща info@rozalyamagical.com;
  • Ние може да използваме информацията, за да персонализираме сайта според вашите интереси.

Ако решите да не предоставяте Вашите лични данни, няма да можем да извършваме горепосочените услуги.

Как можем да споделяме личните данни

"Розалия Mеджикъл" ООД не продава, не отдава под наем и не търгува с Вашите лични данни."Розалия Mеджикъл" ООД може да споделя Вашите лични данни само с:

  • Собственици на "Розалия Mеджикъл" ООД, за да се даде възможност за осъществяване на комуникация във връзка с консултации за продукти, консултации за поръчки и продуктова информация за поръчваните от Вас продукти от "Розалия Mеджикъл" ООД;
  • Държавни органи или други трети страни, ако това се изисква от закона или целесъобразно е необходимо за защита на правата, собствеността и сигурността на трети лица или на нашата фирма.

Как защитаваме личните данни

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията ви е сигурна. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване, ние въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да предпазим информацията, която събираме онлайн. Защитаваме Вашите лични данни, които предоставяте при посещение в Уебсайта чрез SSL сертификат и висококачествено криптирано шифроване с 128 битови ключове, което гарантира безопасността на Вашите лични данни.

Продължителност на съхраняване на личните данни

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вж. по-горе раздел "Как използваме събраните от нас лични данни"), освен ако не е предвидено друго от закона.

Връзки към други уебсайтове

Уебсайтa www.rozalyamagical.com може да съдържа връзки към уебсайтове, поддържани от трети страни, чиято информация и практики за защита на личните данни се различават от нашите. Не носим отговорност за прилаганите практики за управление на информацията или защитата на личните данни от тези трети страни. Насърчаваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на уебсайтовете на всички трети страни преди да използвате съответните уебсайтове или преди да предоставяте лични данни или друга информация на или посредством тези уебсайтове.

Изменения на Декларацията за поверителност на личните данни на Уебсайта

"Розалия Mеджикъл" ООД си запазва правото да променя Декларацията за поверителност на личните данни на Уебсайта по всяко време. При промяна на настоящата Декларация за поверителност на личните данни ще актуализираме датата на влизането им в сила, като съответните промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване. Насърчаваме Ви да преглеждате периодично Декларацията за поверителност на личните данни на настоящия Уебсайт.

Вашите права

Вашите права съгласно приложимото законодателство могат да включват достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, правото на промяна, изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, можете да се свържете с нас на електронната ни поща info@rozalyamagical.com.